Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2019 rok

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2019 rok