Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2017 r.