Budżetu miasta Wągrowca na 2017r.

Budżetu miasta Wągrowca na 2017r.

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Maista Wągrowca

Opinia o mozliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Miasta Wągrowca na 2017