2008 r.

Kontrole przeprowadzone w Gminnych Jednostkach Organizacyjnych w 2008 r

 01.  Kontrola przeprowadzona w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dn. 16-23.01.2008
 02. Kontrola przeprowadzona w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w dn. 06-12.02.2008
 03.  Kontrola przeprowadzona w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w dn. 20-25.02.2008
 04. Kontrola przeprowadzona w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w dn. 04-07.03.2008
 05. Kontrola przeprowadzona w Przedszkolu Miejskim Nr 6 w dn. 13-18.03.2008
 06. Kontrola przeprowadzona w Przedszkolu Miejskim Nr 7 w dn. 26-31.03.2008
 07. Kontrola przeprowadzona w Muzeum Regionalnym w dn. 08-11.04.2008
 08. Kontrola przeprowadzona w Miejskiej Bibliotece Publicznej w dn. 22-28.04.2008
 09. Kontrola przeprowadzona w Ośrodku Sportu i Rekreacji w dn. 08-21.05.2008
 10. Kontrola przeprowadzona w Szkole Podstawowej Nr 2 w dn. 03-10.06.2008
 11. Kontrola przeprowadzona w Szkole Podstawowej Nr 3 w dn. 13-19.06.2008
 12. Kontrola przeprowadzona w Szkole Podstawowej Nr 4 w dn. 23-27.06.2008
 13. Kontrola przeprowadzona w Miejskim Klubie Sportowym NIELBA w dn. 14-25.07.2008r.
 14. Kontrola przeprowadzona w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w dn. 02-19.09.2008r.
 15. Kontrola przeprowadzona w Gimnazjum Nr 1 w dn. 26.09-09.10.2008r.
 16. Kontrola przeprowadzona w Miejskim Domu Kultury w dn. 30.10-14.11.2008r.
 17. Kontrola przeprowadzona w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w dn. 02-04.12.2008r.
 18. Kontrola przeprowadzona w Uczniowskim Klubie Sportowym - Olimpijczyk w dn. 10-12.12.2008r.