Kontakty z mieszkańcami

Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków

Burmistrz Miasta Wągrowca

 

przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków 

w każdy poniedziałek

w godz. od 10.00 do 16.00
w pok. 202 (II piętro)
w budynku Urzędu Miejskiego
ul. Kościuszki 15a
62-100 Wągrowiec
Tel. 67 262 03 46