Informacje o działalności Burmistrza Miasta w okresach między Sesjami Rady Miejskiej