Urząd Stanu Cywilnego

14. Zmiana imienia (imion) dziecka

 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
USC.II.1
04.11.2011
Zmiana imienia (imion) dziecka
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich, pokój nr 4, ul Kościuszki 17;    
tel.:  67 262 15 06
II. PODSTAWA PRAWNA: 
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020r., poz. 463 ze zm.);
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r., poz. 1000 ze zm.)
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • Dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub paszporty)
  • Wniosek o przyjęcie oświadczenia
  • Ustne oświadczenie złożone do protokołu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego przez matkę i ojca dziecka
Oświadczenie o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia może być złożone nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia.
IV. OPŁATY:
  • Od czynności urzędowej (oświadczenia) pobiera się opłatę skarbową w wysokości 11 zł.
    Opłatę skarbową można uiścić:

   - gotówką w kasie Urzędu Miejskiego

    Kasa czynna: pn: 09.00 - 15.00

                             wt - czw: 09.00 - 14.00

                             pt: 09.00 - 13.00

  Przerwa od 12.00 do 12.30

   - przelewem na konto Urzędu Miejskiego:

    61 8959 0001 0000 5106 2000 0010 Pałucki  Bank Spółdzielczy w Wągrowcu
 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  • Zmiana imienia (imion) dziecka dokonywana jest niezwłocznie. Jeżeli dziecko urodziło się poza Wągrowcem sprawa jest załatwiana niezwłocznie po przeniesieniu do SRP z właściwego urzędu stanu cywilnego tego dokumentu.

Rodzice dziecka składają przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
  • nie dotyczy
VII. UWAGI:

Lista wiadomości